Naše usluge

Od jednostavnih instalacija do kompleksnih strukturnih kabliranja

Elektro instalacije

se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. Od kabliranja, preko uzemljenja do zaštite trošila i ljudi koji instalaciju koriste, kompleksan je posao. Povjerite ga nama!

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene, izvedenog kao jedinstveni sustav ili kao više podsustava s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu.

Projektiranje

Projektiranje elektro instalacija ili strukturnog kablovskog sustava. Od jednostavnih objekata do kompleksnih poslovnih zgrada ili industrijskih hala, posao je u kojem se dobro snalazimo.

Naši projekti

Ovo su naši Referentni projekti, na koje smo izuzetno ponosni i koje nam je bilo zadovoljstvo odraditi

Rezidencijalni objekt
Rezidencijalni objekt

Elektroinstalacija, strukturno kabliranje za IT mrežu, antenski sustav, video nadzor i alarm. Integracija aktivne električne opreme

Poslovna zgrada
Poslovna zgrada

Strukturno kabliranje za elektroinstalaciju, IT mrežu, vatrodojavu, automatiku vatrodojave, antenski sustav, IP telefoniju i video nadzor

Proizvodna hala
Proizvodna hala

Elektroinstalacija, IT mreža sa Wireless sustavom za pokrivanje hale, sustavom evidencije ulaza i izlaza robe, vatrodojava, video nadzor i alarm.

Rezidencijalna vila
Rezidencijalna vila

Elektroinstalacija, strukturno kabliranje za IT mrežu sa WiFi pristupnim točkama, antenski sustav, video nadzor, alarm i Sustav pametne kuće

Iskustva naših klijenata

Ško kažu naši klijenti o suradnji sa nama

Mirna Horvat

"Tvrtka Elektro Požgaj je radila na našem objektu. Bili su brzi i izuzetno profesionalni. Pazili su na detalje, što drugi ne čine!"

Mirna Horvat Investitor

Imate li pitanja?

Kako Elektro Požgaj može pomoći Vašem poslovanju? Koje usluge Elektro Požgaj može pružiti kod gradnje Vašeg objekta? Može li Elektro Požgaj napraviti i projektiranje?

Novosti iz Elektro Požgaja

Pogledajte zadnje novosti iz tvrtke Elektro Požgaj d.o.o..