Puni naziv tvrtke:
ELEKTRO-POŽGAJ društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu

Skraćeni naziv: ELEKTRO-POŽGAJ d.o.o. 

Adresa sjedišta:
Petrova 27/A, Hrastina Samoborska,
HR-10430 Samobor

e-mail: info@elektropozgaj.hr
elektro-pozgaj.d.o.o@zg.t-com.hr

telefon: +385 (0)91 732 2256

OIB: 26254172160
MBS: 080339168
EUID: HRSR.080339168

Godina osnivanja: 1992.

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

Direktorica: Jadranka Požgaj

Član Uprave: Darko Požgaj