INSTALACIJE JAKE STRUJE

 • Napajanje i razvod električne energije (glavni vodovi, razvodni ormari)
 • Rasvjeta: halogena, led, indirektna fluo, stropna, zidna, panik, vrtna, javna i industrijska
 • Priključnice
 • Uzemljenje
 • Izjednačenje potencijala
 • Priprema električne instalacije za klima uređaje (klima uređaje ne montiramo)
 • Priprema električnih instalacija za centralno grijanje (centralna grijanja ne izvodimo)
 • Ventilacije za rezidencijalne objekte, ugradnja cijevi i ventilatora
 • Instalacije za električna motorna vrata
 • Instalacije grijača žljebova
 • Instalacije grijača staza
 • Instalacije za masažne kade, bazene, hortikulturu, saune
 • Gromobranske instalacije
 • Automatska upravljanja
 • BUS instalacija – instalacija pametnih kuća
 • Izrada elektro razvodnih ormara
 • Solorne elektrane /  fotonaponske elektrane

INSTALACIJE SLABE STRUJE

 • Telefonske instalacije, IP i analogna telefonija
 • LAN i IT mreže, ožičavanje sistemskih soba
 • Antenske instalacije za zemaljske i satelistske sustave
 • Audio instalacije za kućna kina, razglasne sustave ili industrijske 100V sustave
 • Instalacije za portafone sa audio-m, video-m, otključavanjem i kontrolom prolaza
 • Strukturno kabliranje za IPTV distribuciju TV programa
 • Protuprovala,  detektori pokreta, plinski detektori, detektori požara
 • Vatrodojava i sustavi automatike u slučaju požara
 • Strukturno kabliranje za AHD, TVI, ili IP Video nadzor
 • Strukturno kabliranje za SOS dojavu