Solarna elektrana je sustav koji pretvara sunčevu energiju u električnu energiju. To se obično postiže pomoću solarnih panela, koji su dizajnirani da apsorbiraju sunčevu svjetlost i pretvore je u električnu energiju koja se može koristiti za napajanje električnih uređaja, kućanstva, tvrtki i drugih potreba.

Solarni paneli sastoje se od niza fotoelektričnih ćelija koje su napravljene od silicijevog materijala. Kad sunčeve zrake padaju na ove ćelije, stvaraju se elektroni koji se zatim kreću kroz solarni panel i stvaraju električnu energiju.

Solarna elektrana može se instalirati na krovove zgrada, na zemlju, ili može biti postavljena na plutajućim platformama na jezerima ili morima. Postoji nekoliko vrsta solarnih elektrana, uključujući fotonaponske elektrane, koncentrirane solarnu elektranu i hibridne solarno-termalne elektrane.

Solarna energija ima mnoge prednosti u usporedbi s tradicionalnim izvorima energije, a sve veća potražnja za ovom vrstom energije potiče daljnji razvoj tehnologije i implementaciju solarnih elektrana širom svijeta.